FILTERSYSTEEM

De filterinstallatie is van primair belang bij een zwembad. Ongeacht de grootte van het zwembad is een filterinstallatie vereist. Zowel de kwaliteit van de gebruikte materialen als een juiste dimensionering van de installatie zijn cruciaal voor een goede, effectieve en rendabele filtering van het water.

Zandfilters

Afhankelijk van de inhoud van uw bad, dient u een filterinstallatie te installeren die bestaat uit een zandfilter en een filterpomp. Deze worden hier gezamenlijk opgebouwd op een grondplaat en als één geheel geleverd.

De meeste van onze filters worden gevuld met zand met een korrelgrootte tussen 0,5 en 0,7 mm. De grootste modellen met zand en grind. Doordat het water daar doorheen wordt gestuwd, worden de meeste onzuiverheden reeds uit het water gefilterd. De rest moet dan gebeuren door chemische behandeling van het water en stofzuigen.

Zoutelectrolyse

Een nieuw concept in waterbehandeling...

Met zoutelectrolyse wordt een nieuw concept in waterbehandeling voor uw zwembad geïntroduceerd. De kwaliteit van het water wordt verbeterd en de onderhoudstaken worden vereenvoudigd. Electrolyse gebeurt in een gesloten circuit waarin geen zout verbruikt wordt. Tijdens het proces wordt chlorine geproduceerd die organische stoffen en ziektekiemen doodt. Na haar werking wordt de chlorine opnieuw in zout omgezet...